O mnie:

N azywam się Kamila Helta. Jestem certyfikowanym specjalistą terapii uzależnień, ukończyłam kurs I stopnia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Profesjonalnym pomaganiem zajmuję się od 2009 roku. Aktualnie współpracuję z Therapeutica sp. z o.o. realizując własną praktykę terapeutyczną oraz współpracuję z NZOZ Centrum Leczenia Uzależnień „Zaroślak” w Borach Tucholskich (długoterminowy ośrodek leczenia uzależnień) w charakterze specjalisty terapii uzależnień. Systematycznie biorę udział warsztatach rozwoju osobistego. Sama nigdy nie leczyłam się z problemu uzależnienia. Aczkolwiek posiadam doświadczenie terapii indywidualnej i grupowej DDD w nurcie psychoterapii integracyjnej. Psychoterapia pomogła mi w bardzo trudnym okresie mojego życia przezwyciężyć „demona”, dała mi siłę do walki, wiarę, pomogła mi odnaleźć się w trudnej sytuacji życiowej. Dzięki niej uzyskałam wewnętrzną wolność, wewnętrzny spokój…

 

Konferencje:

O gólnopolska konferencja pt.: Skuteczne strategie w leczeniu uzależnień 2017” – organizator Stowarzyszanie Eleuteria.
• Konferencja naukowa: „Aktualne wyzwania w obszarze terapii uzależnień”. Używanie substancji psychoaktywnych, uzależnienia behawioralne-rozpoznanie, leczenie oraz stosowanie metod wspomagających terapię.”- organizator Stowarzyszenie Solidarni Plus z okazji jubileuszu 25-lecia działalności Ośrodka Readaptacji EKO „Szkoła Życia” w Wandzin k/Człuchów.

 

Szkolenia:

S zkolenie „Animator zabaw dziecięcych”
• Edukator rodzinny Programu Wzmacnianie Rodziny 10-14 rekomendowanego przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Warszawa
• Szkolenie „Forum organizacji pozarządowych Powiatu Chojnickiego”
• Szkolenie certyfikacyjne w zakresie specjalisty terapii uzależnień w wymiarze 760h, realizowane przez Polską Federację Społeczności Terapeutycznych, zakończone nabyciem uprawnień specjalisty terapii uzależnień. Certyfikat wydany przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii
• Kiedy lęk z przeciwnika staje się sprzymierzeńcem – 10 kroków terapii lęku organizowane przez Pracownię Pomocy /Psychologicznej dla dzieci i młodzieży i rodzin
• Szkolenie „Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach” – pierwszy stopień

 

Organizacje:

S towarzyszenie „Pośrodku Życia”- przewodnicząca komisji rewizyjnej
• Stowarzyszenie na Rzecz Osób Uzależnionych „Zmiana”- skarbnik