Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych oraz nadużywających substancji psychoaktywnych:

P rywatny punkt konsultacyjny jest miejscem gdzie w bezpiecznej i przyjaznej atmosferze z zachowaniem pełnej dyskrecji porozmawiamy o doświadczanych przez Ciebie problemach i trudnościach. Jest miejscem gdzie możesz zapytać i postarać się zrozumieć zachowanie bliskiej Ci osoby. Spotkanie ma na celu wstępne rozpoznanie sytuacji w jakiej się znalazłeś oraz udzielenie informacji na temat dalszych kroków postępowania i możliwych form uzyskania pomocy.
Zapraszam na konsultacje i porady w przypadku występowania problemu:
• nadużywanie lub uzależnienie od substancji psychoaktywnych (leki, alkohol, papierosy, narkotyki, dopalacze);
• uzależnienie od czynności (hazard, praca, objadanie się, gra na komputerze, oglądanie pornografii, zakupy i inne);
• kontakt z osobą nadużywającą, uzależnioną – nie wiesz co robić, jak pomóc;
• zaburzenia odżywiania (anoreksja, bulimia, kompulsywne objadanie się);
• masz poczucie, że jesteś w sytuacji nawrotu choroby.

 

Cele oraz zadania punktu konsultacyjnego:

• udzielenie pomocy i wsparcia osobie nadużywającej lub uzależnionej od substancji psychoaktywnych (papierosy, narkotyki, alkohol, leki,dopalacze i inne);
• udzielenie pomocy i wsparcia osobie po terapii uzależnienia: stacjonarnej, ambulatoryjnej, po przerwanej terapii stacjonarnej/ambulatoryjnej z różnych powodów, osobie w nawrocie choroby;
• udzielanie pomocy i wsparcia osobą w kontakcie z osobami nadużywającymi, uzależnionymi od substancji psychoaktywnych (papierosy, narkotyki, alkohol, leki, dopalacze i inne);
• motywowanie osób nadużywających, uzależnionych, jak i osób w bliskim kontakcie z osobą uzależnioną do podjęcia psychoterapii uzależnień, psychoterapii współuzależnienia;
• kierowanie do leczenia specjalistycznego.

 

Zakres zadań realizowanych w punkcie konsultacyjnym:

• zapewnienie informacji na temat możliwości rozwiązywania problemów alkoholowych, narkotykowych dla osób zgłaszających się do punktu;
• promowanie trzeźwego stylu życia wolnego od substancji psychoaktywnych;
• spotkania motywacyjne skierowane do osób borykających się z problemem uzależnienia;
• dostarczanie informacji o sieci placówek świadczących pomoc osobom i rodzinom z problemem narkotykowym, alkoholowym i innym;
• dostarczanie informacji o miejscach gdzie pomoc mogą uzyskać osoby mające problem z zachowaniem (hazard, oglądanie pornografii, zakupy, praca, objadanie się, gra na komputerze itp.);
• działania edukacyjne oraz psychoedukacyjne.


Pamiętaj, że nie musisz samotnie zmagać się ze swoimi problemami !