Terapia osób uzależnionych/nadużywających

T erapia uzależnień adresowana jest dla osób dorosłych, które zgłaszają problemy z nadużywaniem/ uzależnieniem od alkoholu, narkotyków,w tym dopalaczy, leków, hazardu i innych.
Przyjdź i sprawdź gdy:
• nie jesteś pewny/a, czy Twoje picie/branie/granie jeszcze jest bezpieczne, czy już stanowi problem;
• znowu pijesz? bierzesz? grasz?
• bliscy, znajomi mówią Ci, że za dużo pijesz, bierzesz, grasz;
• czujesz, że nie potrafisz poradzić sobie z przymusem picia, brania czy grania;
• zaczynasz mieć straty spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych i innych;
• masz problemy zdrowotne, prawne, zawodowe związane z używaniem alkoholu, leków, narkotyków lub uprawianiem hazardu.

 

Zapraszam Cię na pierwszą konsultację. Jak to wygląda w praktyce? Już wyjaśniam….

Proponuję każdemu kto zgłasza się po pomoc niezależnie od tego, czy zastanawia się nad podjęciem psychoterapii uzależnień, czy udziału w grupie terapeutycznej. Forma tej pomocy adresowana jest szczególnie do osób, które nie miały dotychczas żadnego doświadczenia z terapią i poszukują najlepszych rozwiązań. Konsultacje trwają jednorazowo do 60 minut i w zależności od potrzeb jest to od 1 do 3 spotkań, które pozwolą wypracować nam najlepszą drogę późniejszej terapii.

 

Pierwsza konsultacja jako pierwszy krok do terapii uzależnień

Podczas pierwszej konsultacji porozmawiamy o Twoich potrzebach i oczekiwaniach względem terapii. Zlokalizujemy obszary problemów, a następnie określimy możliwe drogi zmian, które pomogą je zniwelować. W trakcie spotkania może również okazać się, że potrzebna będzie pomoc innego specjalisty. Warto pamiętać, że konsultacja jeszcze nie jest terapią, lecz rozmową zmierzającą do określenia problemu i dobrania dalszej formy pomocy. Po pierwszej konsultacji wspólnie podejmujemy decyzję o dalszej kontynuacji spotkań i przejściu na właściwą terapię. Wiąże się to z zawarciem kontraktu terapeutycznego.